Logistika

GASPIPE s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom dopravu materiálu na miesto určenia s vlastnou kamiónovov dopravou a v ponuke služieb máme aj žeriavnícke práce s žeriavom TATRA ČKD 160 AD.