Sklolaminátové rúry a tvarovky

Druh rúry

Advance Composite Thread

( ACT )

Precision Ground Thread

( PGT )

STARTM Super Seal High Pressure

( SSSHP )

STARTM Super Seal

( SSS )

Red Thread® II Red Thread® II Performance Plus
Rozmery 1/2" - 8" 2" - 8" 1/2" - 6" 2" - 12" 2" - 24" 8" - 24"
Statický tlak

500 - 4000 psi

3,4 - 27,6 MPa

500 - 3000 psi

3,4 - 20,7 MPa

500 - 2500 psi

3,4 - 17,2 MPa

500 - 1250 psi

3,4 - 8,6 MPa

225 - 450 psi

1,6 - 3,2 MPa

450 psi

3,2 MPa

Systém živice

Anhydride

Aliphatic Amine

Aromatic Amine

Anhydride

Aliphatic Amine

Aromatic Amine

Anhydride Aliphatic Amine Aromatic  Amine Aromatic Amine
Max. Teplota (°C)

150°F (65,6°C)

200°F (93,3°C)

220°F (104,4°C)

150°F (65,6°C)

200°F (93,3°C)

220°F (104,4°C)

150°F (65,6°C) 200°F (93,3°C) 210°F (98,9°C) 200°F (93,3°C)
Tvarovky Kolená, T - kusy, redukcie, objímky, vsuvky, prechodky, príruby a iné